Bài 29 Oxi - ozon - Bài 2...

Bài 29. Oxi - ozon - Bài 2 Trang 127 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chất có liên kết cộng hóa trị không cực là \(O_2.\)

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP