Bài 29 Oxi - ozon - Bài 4...

Bài 29. Oxi - ozon - Bài 4 Trang 127 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: bằng cách phân hủy các hợp chất giàu oxi và ít bền với với nhiệt độ như: \(KMnO_4, KClO_3,...\)

\(2KMnO_4 \overset{t^0}{\rightarrow} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

\(KClO_3 \overset{t^0}{\rightarrow} KCl+\dfrac{3}{2}O_2\)

- Điều chế trong công nghiệp:

+ Từ không khí: Không khí sau khi đã loại bỏ \(CO_2\), bụi và hơi nước, được hóa lỏng. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng, thu được khí oxi ở \(-183^0 C \). Khí oxi được vận chuyển trong những bình thép có dung tích 100 lít dưới áp suất 150atm .

+ Từ nước: Điện phân nước (nước có hòa tan chất điện li, như \(H_2OS_4\) hoặc \(NaOH\) để tăng tính dẫn điện của nước) người ta thu được khí oxi ở cực dương (anot) và khí hiđro ở cực âm (catot):

\(2H_2O \overset{điện phân}{\rightarrow} 2H_2 \uparrow+O_2 \uparrow\)

- Vì:

+ Trong công nghiệp cần lượng lớn oxi và sản phẩm phải có giá thành thấp.

+ Trong phòng thí nghiệm cần lượng oxi tinh khiết.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP