Bài 30 Lưu huỳnh - Bài 1 Trang...

Bài 30. Lưu huỳnh - Bài 1 Trang 132 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(\overset{0}{S}+2H_2\overset{+6}{S}O_4 \rightarrow 3\overset{+4}{S}O_2+2H_2O\)

Vậy số nguyên tử S bị khử (\(\overset{+6}{S}\)0 chia số nguyên tử S bị oxi hóa (\(\overset{0}{S}\)) là 2 : 1.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP