Bài 25 Flo - Brom - Iot -...

Bài 25. Flo - Brom - Iot - Bài 1 Trang 113 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dung dịch HF không thể chứa trong bình thủy tinh vì bình thủy tinh sẽ bị phá hủy theo phản ứng: \(4HF+SiO_2\rightarrow SiF_4+2H_2O\)

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP