Bài 30 Lưu huỳnh - Bài 3 Trang...

Bài 30. Lưu huỳnh - Bài 3 Trang 132 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ở nhiệt độ phòng, có sự chuyển hóa từ lưu huỳnh đơn tà (\(S_{\beta}\)) thành lưu huỳnh tà phương (\(S_{\alpha}\)). Vậy khi giữ lưu huỳnh đơn tà vài ngày ở nhiệt độ phòng thì:

- Khi khối lượng riêng của lưu huỳnh tăng dần.

- Thể tích của lưu huỳnh giảm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP