Bài 30 Lưu huỳnh - Bài 2 Trang...

Bài 30. Lưu huỳnh - Bài 2 Trang 132 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dãy đơn chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: \(S,Cl_2,Br_2.\)

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP