Bài 32 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit...

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 4 T...

0
Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 4 Trang 138 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. \(H_2S\) có tính khử:

\(2H_2\overset{-2}{S}+3O_2 \rightarrow 2 \overset{+4}{S}O_2+2H_2O\)

b. \(SO_2\) vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa:

\(2\overset{+4}{S}O_2+O_2 \overset{\overset{V_2O_5, t^0}{\leftarrow}}{\rightarrow} 2 \overset{+6}{S}O_3\)

\(\overset{+4}{S}O_2+2H_2S \rightarrow 3\overset{0}{S}+2H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP