Bài 32 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit...

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 1 T...

0
Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 1 Trang 138 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng (2): \(SO_2\) vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa \(\rightarrow\) không đúng vì ở phản ứng (2) \(SO_2\) đóng vai trò là chất oxi hóa: \(\overset{+4}{S} \rightarrow \overset{0}{S}\)

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP