Bài 32 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit...

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 3 T...

0
Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 3 Trang 138 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong phản ứng trên clo (\(Cl_2\)) là chất oxi hóa (\(\overset{0}{Cl}\rightarrow \overset{-1}{Cl}\)); \(H_2S\) là chất khử vì (\(\overset{-2}{S}\rightarrow \overset{+4}{S}\)).

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP