Bài 25 Flo - Brom - Iot -...

Bài 25. Flo - Brom - Iot - Bài 7 Trang 114 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{HBr}=\dfrac{350}{22,4}(mol)\)

\(\Rightarrow m_{HBr}=\dfrac{350}{22,4}\times 81=\dfrac{28350}{22,4}(g)\)

1 lít nước = 1kg = 1000g

Khối lượng dung dịch thu được: \(1000+\dfrac{28350}{22,4}=2265,625(g)\)

Vậy \(C\%_{HBr}=\dfrac{28350}{22,4 \times 2265,625}\times 100=55,86\%\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP