Bài 25 Flo - Brom - Iot -...

Bài 25. Flo - Brom - Iot - Bài 5 Trang 113 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Cho hồ tinh bột vào hỗn hợp NaCl và NaI rồi sục khí \(Cl_2\) vào, màu xanh xuất hiện chứng tỏ có NaI.

\(Cl_2+2NaI \rightarrow 2NaCl+I_2\)

b. Sục dư khí \(Cl_2\) vào hỗn hợp để tác dụng hết NaI. Đun nóng, \(I_2\) thăng hoa còn lại NaCl tinh khiết.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP