Bài 25 Flo - Brom - Iot -...

Bài 25. Flo - Brom - Iot - Bài 9 Trang 114 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

\(CaF_2+H_2SO_{4 đặc}\overset{t^0}{\rightarrow} CaSO_4+2HF\) (1)

Khối lượng HF cần có: \(\dfrac{2500.40}{100}=1000(g)\)

Số mol HF cần có: \(\dfrac{1000}{20}=50(mol)\)

Từ (1) suy ra số mol \(CaF_2\) cần có: \(\dfrac{50}{2}=25(mol)\)

Khối lượng \(CaF_2\) cần dùng là: \(\dfrac{78.25.100}{80}=2437,5(g)=2,4(kg)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP