Bài 26 Luyện tập: Nhóm halogen - Bài...

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen - Bài 7 Trang 119 - Sách giáo khoa Hó...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{I_2}=\dfrac{12,7}{254}=0,05(mol)\)

\(MnO_2+4HCl \overset{t^0}{\rightarrow} MnCl_2+Cl_2+2H_2O\) (1)

0,2mol \(\leftarrow 0,05mol\)

\(Cl_2+2NaI \rightarrow 2NaCl+I_2\) (2)

0,05mol \(\leftarrow 0,05mol\)

Từ (1) và (2) suy ra \(n_{HCl}=0,2(mol)\)

Vậy khối lượng HCl bị oxi hóa là: \(0,2 \times 36,5=7,3 (g)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP