Bài 26 Luyện tập: Nhóm halogen - Bài...

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen - Bài 3 Trang 118 - Sách giáo khoa Hó...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong phản ứng hóa học:

\(SO_2+\overset{0}{Br_2}+2H_2O \rightarrow H_2SO_4+2H\overset{-1}{Br}\)

Ta nhận thấy, số oxi hóa của brom giảm từ \(0 \rightarrow -1\) nên brom là chất oxi hóa.

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP