Bài 11 Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự...

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình elec...

0
Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học - Bài 6 Trang 54 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Vì nhóm VIA nên nguyên tử của nguyên tố đó có 6e ở lớp ngoài cùng.

b. Vì ở chu kì 3 nên nguyên tử của nguyên tố đó có 3 lớp. Các electron ngoài cùng ở lớp thứ 3.

c. Số electron ở từng lớp là: 2, 8, 6.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP