Bài 2 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố...

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 1 Trang 1...

0
Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 1 Trang 13 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng số proton.

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP