Bài 15 Hóa trị và số oxi hóa...

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa - Bài 7 Trang 74 - Sách giáo khoa Hóa h...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion là:

a. \(\overset{+1}{H_2}\overset{-2}{S}, \overset{0}{S}, \overset{+1}{H_2} \overset{+4}{S}\overset{-2}{O_3}, \overset{+1}{H_2}\overset{+6}{S}\overset{-2}{O_4}.\)

b. \(\overset{+1}{H}\overset{-1}{Cl},\overset{+1}{H}\overset{+1}{Cl} \overset{-2}{O}, \overset{+1}{Na}\overset{3+}{Cl}\overset{-2}{O_2}, \overset{+1}{H}\overset{+5}{Cl}\overset{-2}{O_3}, \overset{+1}{H}\overset{+7}{Cl}\overset{-2}{O_4}.\)

c. \(\overset{0}{Mn}, \overset{+2}{Mn}\overset{-1}{Cl_2}, \overset{+4}{Mn}\overset{-2}{O_2}, \overset{+1}{K}\overset{+7}{Mn}\overset{-2}{O_4}.\)

d. \(\overset{+7}{Mn}\overset{-2}{O_4^-}, \overset{+6}{S}\overset{-2}{O_4^{2-}},\overset{-3}{N}\overset{+1}{H_4^+}.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP