Bài 2 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố...

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 7 Trang 1...

0
Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 7 Trang 14 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Theo tỉ lệ đã cho ta có:

\(_{}^{16}\textrm{O}\) \(_{}^{17}\textrm{O}\) \(_{}^{18}\textrm{O}\)

99,757 nguyên tử 0,039 nguyên tử 0,204 nguyên tử

? nguyên tử 1 nguyên tử ? nguyên tử

Số nguyên tử \(_{}^{16}\textrm{O}\) là: \(\dfrac{99,575}{0,039}=2558\) (nguyên tử)

Số nguyên tử \(_{}^{18}\textrm{O}\) là: \(\dfrac{0,204}{0,039}=5\) (nguyên tử)

Vậy, mỗi khi có 1 nguyên tử \(_{}^{17}\textrm{O}\) thì có 2558 nguyên tử \(_{}^{16}\textrm{O}\) và 5 nguyên tử \(_{}^{18}\textrm{O}\) .

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP