Bài 2 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố...

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 3 Trang 1...

0
Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 3 Trang 14 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là:

\(\dfrac{12.98,89+13.1,11}{100}=12,011\)

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP