Bài 3 Luyện tập: Thành phần nguyên tử...

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử - Bài 3 Trang 18 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Định nghĩa nguyên tố hóa học: Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân.

b. Kí hiệu nguyên tố cho biết:

- Số hiệu nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân Z.

- Số khối A. Ví dụ: \(_{9}^{19}\textrm{F}\), kí hiệu này cho biết:

+ Số hiệu nguyên tử của nguyên tố F là 9, điện tích hạt nhân nguyên tử là 9+, trong hạt nhân có 9 proton và 19 - 9 = 10 notron.

+ Vỏ nguyên tử F có 9 electron.

+ Nguyên tử khối của F là 19.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP