Bài 6 Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên...

Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử - Bài 9 Trang 30 - Sách giáo k...

0
Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử - Bài 9 Trang 30 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. 2 nguyên tố mà nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng là tối đa:

\(_{10}^{20}\textrm{Ne}, (Z=10): 1s^22s^22p^6.\)

\(_{18}^{40}\textrm{Ar},(Z=18): 1s^22s^22p^63s^23p^6.\)

b. 2 nguyên tố mà nguyên tử có 1 electron ở lớp ngoài cùng là:

\(_{11}^{23}\textrm{Na},(Z=11): 1s^22s^22p^63s^1.\)

\(_{19}^{39}\textrm{K},(Z=19): 1s^22s^22p^63s^23p^64s^1.\)

c. 2 nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng là:

\(_{9}^{19}\textrm{F}, (Z=9): 1s^22s^22p^5.\)

\(_{17}^{35}\textrm{Cl}, (Z=17): 1s^22s^22p^63s^23p^5.\)

Vậy, chúng ta có:

a. \(_{10}^{20}\textrm{Ne},_{18}^{40}\textrm{Ar;}\) b. \(_{11}^{23}\textrm{Na},_{19}^{39}\textrm{K};\) c. \(_{9}^{19}\textrm{F},_{17}^{35}\textrm{Cl}.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP