Bài 7 Bảng tuần hoàn các nguyên tố...

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 7 Trang 35 - Sách g...

0
Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 7 Trang 35 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Nhóm nguyên tố là tập hợp cac nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

b. Bảng tuần hoàn các nguyên tố có 18 cột.

c. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A.

d. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm B, gồm 10 cột.

e. Nhóm IA và IIA chứa các nguyên tố s.

Từ nhóm IIIA đến VIIIA chứa nguyên tố p (trừ He).

Từ nhóm IIIB đến VIIIB, IB và IIB chứa nguyên tố d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP