Bài 7 Bảng tuần hoàn các nguyên tố...

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 3 Trang 35 - Sách g...

0
Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 3 Trang 35 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Số nguyên tố trong chu kì 3 gồm: Na (Z = 11) đến Ar (Z = 8) có tất cả 8 nguyên tố.

- Số nguyên tử trong chu kì 5 gồm: Rb (Z = 37) đến Xe (Z = 54) có tất cả 18 nguyên tố.

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP