Bài 8 Sự biến đổi tuần hoàn cầu...

Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguy...

0
Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học - Bài 6 Trang 41 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nên:

a. Nguyên tử của nguyên tố này có 6e ở lớp ngoài cùng.

b. Các electron ngoài cùng nằm ở lớp electron thứ ba.

c. Cấu hình electron là: \(1s^22s^22p^63s^23p^4.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP