Bài 11 Axit photphoric và muối photphat -...

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat - Bài 3 trang 54 - Sách giáo...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng : cân bằng chuyển dịch theo hướng làm giảm tác động vào hệ . Do đó khi thêm \(H^+\) vào dung dịch , cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch tạo thành \(H_3PO_4\).

Vì thế chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP