Bài 9 Axit nitric và muối nitrat -...

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat - Bài 7 trang 45 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng hóa học:

\(4\overset{-3}{N}H_3 +5O_2 \xrightarrow[]{xt,850-900^0C} 4\overset{+2}{N}O + 6H_2O\)

\(2\overset{+2}{N}O + O_2 \rightarrow 2\overset{+4}{N}O_2\)

\(4\overset{+4}{N}O_2 + 2H_2O + O_2 \rightarrow 4H\overset{+5}{N}O_3\)

Ta thấy, theo 3 phương trình trên số mol \(NH_3\) bằng số mol \(HNO_3\) tạo ra.

Số mol \(HNO_3\) được điều chế là:

\(\dfrac{5,000.10^6.60}{100.63} = 0,476.10^5 (mol)\)

Số mol \(NH_3\) cần dùng:

\(\dfrac{0,476.10^5.100}{100-3,8}=0,495.10^5(mol)\)

Khối lượng \(NH_3\) cần dùng:

\(\dfrac{0,495.10^5.17}{10^6}=0,841(tấn)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP