Bài 9 Axit nitric và muối nitrat -...

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat - Bài 4 trang 45 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat:

\(4Fe(NO_3)_3 \xrightarrow[]{t^0} 2Fe_2O_3 +12NO_2 +3O_2\)

Tổng các hệ số bằng 21. Vì vậy, chúng ta chọn D

b) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat:

\(Hg(NO_3)_2 \rightarrow Hg + 2NO_2 \uparrow + O_2\)

Tổng các hệ số bằng 5. Vì vậy, chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP