Bài 8 Amoniac và muối amoni - Bài...

Bài 8. Amoniac và muối amoni - Bài 7 trang 38 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Phương trình hóa học dạng phân tử :

\((NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow 2NH_3 \uparrow + 2H_2O + Na_2SO_4\)

Dạng ion rút gọn:

\(NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 \uparrow + H_2O\)

b) Thể tích khí thu được:

Số mol \((NH_4)_2SO_4 là : 1,00.0,15 = 0,15 (mol)\)

Số mol khí \(NH_3\) là : 0,15.2 = 0,3 (mol)

Thể tích khí ở đktc : 0,3.22,4 = 6,72 \((l)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP