Bài 27 Luyện tập ankan và xicloankan -...

Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan - Bài 2 trang 123 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Công thức đơn giản nhất là : \(C_2H_5\) đó là gốc ankyl hóa trị I nên công thức phân tử tương ứng là : \((C_2H_5)_2\) hay \(C_4H_{10}\)

Công thức cấu tạo không nhánh:

\(CH_3-CH_2-CH_2-CH_3\): butan

b) Phương trình hóa học:

\(CH_3-CH_2-CH_2-CH_3+ Cl_2 \xrightarrow[]{ánh sáng} CH_3 - CH-CH_2-CH_3+HCl\)

\(\overset{|}{CH}\)

Thu sản phẩm chính vì H bị thay thế liên kết với bậc cao hơn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP