Bài 26 Xicloankan - Bài 5 trang 121...

Bài 26. Xicloankan - Bài 5 trang 121 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng mol phân tử xicloankan (M).

Ta có : \(\dfrac{M}{M_{N_2}} =2 \Rightarrow M=2. M_{N_2} = 2.28 = 56 (g/mol)\)

Xicloankan có công thức tổng quát : \(C_nH_{2n}\).

Ta có: 12n + 2n = 14n = 56

Vậy: n = 4

Công thức phân tử : \(C_4H_8\) (xiclobutan)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP