Bài 20 Mở đầu về hoá học hữu...

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ - Bài 1 trang 91 - Sách giáo khoa Hó...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Hợp chất vô cơ có thể chứa rất nhiều loại nguyên tố , trong khi hợp chất hữu cơ chỉ chứa một số ít nguyên tố như: C, H, O, N, P, S, Cl.

- Hợp chất vô cơ có nhiều cách liên kết như liên kết ion, liên kết kim loại, còn hợp chất hữu cơ phần lớn chỉ có liên kết cộng hóa trị trong phân tử.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP