Bài 26 Xicloankan - Bài 4 trang 121...

Bài 26. Xicloankan - Bài 4 trang 121 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phân biệt hai khí propan và xiclopropan bằng dung dịch brom. Khí nào phai màu dung dịch brom là xiclopropan.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP