Bài 27 Luyện tập ankan và xicloankan -...

Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan - Bài 5 trang 123 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức cấu tạo các ankan sau :

a) Pentan: \(CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3\)

b) 2-metylbutan: \(CH_3-CH-CH_2-CH_3\) còn gọi là isopentan

\(\overset{|}{CH_3}\)

c) isobutan: \(CH_3-CH-CH_3\) còn gọi 2-metylpropan

\(\overset{|}{CH_3}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP