Bài 27 Luyện tập ankan và xicloankan -...

Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan - Bài 5 trang 123 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn A . Vì : khi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1 , sản phẩm chính thu được là :

\(CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3+Br_2 \xrightarrow[]{ánh sáng} CH_3-CH-CH_2-CH_2-CH_3 + HBr\)

\(\overset{|}{Br}\)

2-brompentan là sản phẩm chính.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP