Bài 27 Luyện tập ankan và xicloankan -...

Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan - Bài 6 trang 123 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Ankan là hiđrocacbon no , mạch hở. Đ

b) Ankan có thể bị tách hiđro thành anken. Đ

c) Nung nóng ankan thu được hỗn hợp các ankan có phân tử khối nhỏ hơn. S

d) Phản ứng của clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế. Đ

e) Ankan có nhiều trong dầu mỏ. Đ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP