Bài 9 Axit nitric và muối nitrat -...

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat - Bài 1 trang 45 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Axit nitric \((HNO_3) \) có công thức cấu tạo :

- Công thức electron của axit nitric là :

- Trong hợp chất \(HNO_3\), nguyên tố nitơ có số oxi hóa cao nhất là +5 và có hóa trị IV.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP