Bài 9 Axit nitric và muối nitrat -...

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat - Bài 3 trang 45 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

So sánh tính chất hóa học chung và khác biệt giữa \(HNO_3 \)\(H_2SO_4\)

- Tính chất chung:

+ Đều là axit mạnh.

+\(HNO_3\)\(H_2SO_4\) đặc nóng cho phản ứng oxi hóa.

-Tính chất khác biệt :

\(HNO_3\) loãng hay đậm đặc đều có phản ứng oxi hóa khử, còn \(H_2SO_4\) khi nung nóng mới có phản ứng oxi hóa khử. Riêng Fe và Al không bị oxi hóa bởi \(HNO_3 \) đặc nguội.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP