Bài 11 Peptit và protein - Bài 1...

Bài 11. Peptit và protein - Bài 1 trang 55 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hợp chất thuộc dipeptit là: \(H_2N-CH_2CONH-CH(CH_3)-COOH\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP