Bài 10 Amino axit - Bài 2 trang...

Bài 10. Amino axit - Bài 2 trang 48 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Cho quỳ tím và 3 chất hữu cơ, chất nào làm quỳ tím hóa đỏ là: \(CH_3CH_2COOH\)

- Làm quỳ tím hóa xanh là: \(CH_3[CH_2]_3NH_2\)

- \(H_2N -CH_2-COOH\) không làm quỳ tím hóa màu.

Vì vậy, chúng ta chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP