Bài 9 Amin - Bài 2 trang 44...

Bài 9. Amin - Bài 2 trang 44 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi cho \(CH_3NH_2\) tác dụng với dung dịch HCl đặc, ta thấy xung quanh xuất hiện làn khói trắng. Dựa vào đó nhận biết được \(CH_3NH_2\).

Vì vậy, chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP