Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính...

Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat - Bài 2 trang ...

0
Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat - Bài 2 trang 37 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có phương trình hóa học:

\(C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O\)

\(n_{H_2O} : n_{CO_2} = 1:1\)

\(C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[30-35^0C]{men rượu} 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow\)

Vì vậy, chúng ta chon B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP