Bài 6 Saccarozơ tinh bột và xenlulozơ -...

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ - Bài 3 trang 34 - sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

So sánh Độ ngọt Tính tan Trạng thái màu sắc
xenlulozo ít ngọt xenlulozo hòa tan trong nước svayde hoặc este của nó Dạng rắn, màu trắng
tinh bột ít hòa tan trong nước nóng tạo dung dịch keo vô định hình, màu trắng
saccarozo nhiều dễ tan trong nước tinh thể rắn, không mà
glucozo trung bình dễ tan trong nước tinh thể rắn, không màu

b. Mối liên quan về cấu tạo:

Glucozo là đơn phân cấu tạo của saccarozo, tinh bột và xenlulozo.

α-glucozơ kết hợp với β-fructozo tạo nên saccarozo

α-glucozơ kết hợp với nhau và loại bỏ phân tử nước tạo thành tinh bột.

β-fructozo kết hợp với nhau và loại bỏ phân tử nước tạo thành xenlulozo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP