Bài 5 Glucozơ - Bài 2 trang 25...

Bài 5. Glucozơ - Bài 2 trang 25 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cho \(Cu(OH)_2\) vào 4 mẫu thử, ta được 2 nhóm:

Nhóm I: dung dịch có màu xanh lam là glucozo và glixerol.

Nhóm II: dung dịch không màu

Đun nóng tất cả các chất trong hai nhóm ta thấy:

Nhóm I có 1 mẫu thử tạo kết tủa đỏ gạch (\(Cu_2O\)) là glucozo, còn lại là glixerol.

\(C_5H_{11}O_5CHO + 2Cu(OH)_2 \xrightarrow[]{t^o} C_5H_{11}O_5COONa + Cu_2O\downarrow + 3H_2O\)

Nhóm II có 1 mẫu thử tạo kết tủa đỏ gạch (\(Cu_2O\)) là fomandehit, còn lại là etanol.

\(HCHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \xrightarrow[]{t^o} HCOONa + Cu_2O\downarrow + 3H_2O\)

Vì vậy, chúng ta chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP