Bài 3 Khái niệm về xà phòng và...

Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp - Bài 5 trang ...

0
Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp - Bài 5 trang 16 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng của natri stearat là:

\(m_{C_{17}H_{35}COONa} = \dfrac{1 \times 72}{100} = 0,72 (tấn) = 720 (kg)\)

Phương trình hóa học:

\((C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5\) + 3NaOH \(\rightarrow\) \(3C_{17}H_{35}COONa\) + \(C_3H_5(OH)_3\)

890kg 3 . 306 kg

x?kg 720kg

\(m_{(C_{17}H_{35})_3C_3H_5} = x = \dfrac{890 \times 720}{3 \times 306} = 698,04 (kg)\)

Khối lượng chất béo là:

\(m = \dfrac{698,04 \times 100 }{89 } = 784,3 (kg)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP