Bài 4 Luyện tập este và chất béo...

Bài 4. Luyện tập este và chất béo - Bài 4 trang 18 - sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Vì A là este no, đơn chức nên công thức phân tử của A là \(C_nH_{2n}O_2\).

Ta có: \(n_{A} = n_{O_{2}} = \dfrac{3,2 }{32} = 0,1 (mol)\)

\(\Rightarrow M_{A} = 74 (g/mol) \Rightarrow 14n + 32 = 74 \Rightarrow n = 3\)

Công thức phân tử cuả A là \(C_3H_6O_2\).

b. \(n_{RCOONa} = 0,1 (mol) \Rightarrow M_{RCOONa} = 68 (g/mol) \Rightarrow R là H\)

Công thức cấu tạo và tên gọi của A là: \(HCOOC_2H_5\): etyl fomat

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP