Bài 1 Este - Bài 4 trang 7...

Bài 1. Este - Bài 4 trang 7 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(M_Y = d \times M_{H_{2}} = 23 \times 2 = 46 \) \(\rightarrow\) Y là rượu etylic (\(C_2H_5OH\))

\(\rightarrow\) X có dạng: \(CH_3COOC_2H_5\): etyl exetat. Vì vậy, chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP