Bài 1 Este - Bài 5 trang 7...

Bài 1. Este - Bài 5 trang 7 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Thủy phân este trong môi trường axit thu được rượu, Aaxit và là phản ứng thuận nghịch:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

\(H_2O\) tham gia trực tiếp phản ứng.

- Thủy phân este trong môi trường bazo thu được muối, rượu và là phản ứng không thuận nghịch:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Và NaOH tham gia trực tiếp phản ứng.

Chú ý: Đôi khi chúng ta không thu được rượu và có thể là andehit xeton hay chúng là muối. Điều này phụ thuộc vào gốc rượu R' là no hay không no.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP