Bài 44 Hóa học và vấn đề xã...

Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội - Bài 4 trang 196 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Một số chất gây nghiện : thuốc an thần (seđuxen , meprobamat), amphetamin, moocphin (thuốc phiện), rượu etylic, nicotin (\(C_{10}H_{14}N_2\)), cafein (\(C_8H_{10}N_4O_2\)) , hassish (cần sa, bồ đà)...

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP