Bài 11 Peptit và protein - Bài 3...

Bài 11. Peptit và protein - Bài 3 trang 55 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit.

- Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa hai đơn vị α - amino axit. Nhóm -CO-NH- giữa hai đơn vị α - amino axit được gọi là nhóm peptit

-Công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin:

Gly-Ala-Phe

Ala-Gly-Phe

Ala-Phe-Gly

Gly-Phe-Ala

Phe-Gly-Ala Phe-Ala-Gly.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP