Bài 17 Vị trí của kim loại trong...

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim l...

0
Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại - Bài 1 trang 82 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Hướng dẫn giải

Trong bảng tuần hoàn có gần 90 nguyên tố kim loại, chúng nằm ở các vị trí như sau:

- Nhóm IA (trừ hidro) và nhóm IIA , nhóm IIIA (trừ bo) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.

- Các nhóm B từ IB đến VIIIB

-Họ Lantan và họ actini được xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP